ESSE爱喜镜面爆

2021-08-12 14:05:41 admin
外烟名称:ESSE爱喜镜面爆
烟气一氧化碳量:4mg            单盒支数:20支
焦油量:4mg                    烟气烟碱量:0.4mg
烟长:80mm                     过滤嘴长:20mm
外烟类型:混合型               销售形式:出口
包装主色调:蓝色               包装副色调:白色
包装形式:条盒硬盒             上架时间:2014-12-4

口味:9.1分            外包装:9.6分           性价比:8.9分            综合:9.1分


外烟

外烟