MEVIUS中免柔和七星「全系列」

2021-08-22 11:11:36 admin
外烟名称:MEVIUS中免柔和七星「1/4/7/10毫克
烟气一氧化碳量:1/4/7/10mg       单盒支数:20支
焦油量:1/4/7/10mg               烟气烟碱量:0.1/0.4/0.7/1mg
烟长:55mm                       过滤嘴长:30mm
外烟类型:混合型                 销售形式:进口
包装主色调:蓝色                包装副色调:白色
包装形式:条盒硬盒              上架时间:2014-4-12

口味:9.7分           外包装:9.0分      性价比:9.3分            综合:9.3分


外烟

外烟

外烟

外烟