BOHEM宝恒莫吉托草莓树叶双爆

2021-08-12 11:30:05 admin

百乐外烟

外烟名称:BOHEM宝恒莫吉托草莓树叶双爆

烟气一氧化碳量:7mg            单盒支数:20支
焦油量:7mg                    烟气烟碱量:0.5mg
烟长:55mm                     过滤嘴长:25mm
外烟类型:混合型               销售形式:进口
包装主色调:绿色               包装副色调:红色
包装形式:条盒硬盒             上架时间:2018-11-12

口味:9.4分             外包装:9.7分         性价比:9.5分          综合:9.4分


外烟

外烟