ORIS豪利时蓝冰爆珠紫冰爆珠

2021-08-12 13:39:36 admin

百乐外烟

外烟名称:ORIS豪利时蓝冰/蓝冰爆珠

烟气一氧化碳量:5mg            单盒支数:20支
焦油量:4mg                    烟气烟碱量:0.4mg
烟长:91mm                     过滤嘴长:29mm
外烟类型:混合型             销售形式:代购
包装主色调:蓝紫             包装副色调:白色
包装形式:条盒硬盒         上架时间:2021-1-2

口味:9.7分             外包装:9.3分         性价比:9.7分         综合:9.5分


外烟

外烟

外烟

外烟