ORIS豪利时蓝莓双爆

2021-08-12 13:46:00 admin
外烟名称:ORIS豪利时蓝莓双爆
烟气一氧化碳量:暂无          单盒支数:20支
焦油量:6                     烟气烟碱量:6
烟长:55mm                    过滤嘴长:30mm
外烟类型:混合型             销售形式:进口
包装主色调:黑色             包装副色调:红/青
包装形式:条盒硬盒         上架时间:2021-1-12

口味:9.1分         外包装:9.2分            性价比:9.2分              综合:9.2分


外烟

外烟