BOHEM宝恒青柠薄荷爆珠

2021-08-12 14:10:05 admin

韩国

外烟名称:BOHEM宝恒青柠薄荷爆珠

烟气一氧化碳量:6mg           单盒支数:20支
焦油量:6mg                   烟气烟碱量:0.6mg
烟长:88mm                    过滤嘴长:27mm
外烟类型:混合型              销售形式:进口
包装主色调:深绿              包装副色调:浅绿
包装形式:条盒硬盒            上架时间:2013-2-13

口味:8.6分          外包装:8.7分           性价比:8.0分             综合:8.5分外烟

外烟