ORIS豪利时冰川双爆

2021-08-12 14:10:41 admin

百乐外烟

外烟名称:ORIS豪利时冰川双爆

烟气一氧化碳量:5mg          单盒支数:20支
焦油量:5mg                  烟气烟碱量:0.5mg
烟长:80mm                   过滤嘴长:24mm
外烟类型:混合型             销售形式:进口
包装主色调:绿蓝             包装副色调:黑
包装形式:条盒硬盒           上架时间:2016-2-21

口味:8.6分             外包装:9.5分             性价比:8.8分          综合:9.1分


外烟

外烟