ESSE爱喜5味随机爆

2021-08-11 21:23:14 admin

韩国

外烟名称:ESSE爱喜5味随机爆珠

烟气一氧化碳量:5mg            单盒支数:20支
焦油量:5mg                    烟气烟碱量:0.5mg
烟长:80mm                     过滤嘴长:20mm
外烟类型:混合型               销售形式:进口
包装主色调:彩色               包装副色调:白色
包装形式:条盒硬盒             上架时间:2014-13-7

口味:9.4分            外包装:8.9分            性价比:9.1分      综合:9.0分


外烟

外烟