RAISON铁塔猫烟花芒果葡萄爆

2021-08-11 21:01:25 admin

韩国

外烟名称:RAISON铁塔猫烟花芒果爆,铁塔猫烟花葡萄爆

百乐外烟

烟气一氧化碳量3mg,8mg    单盒支数:20支  

焦油量:3mg,8mg            烟气烟碱量:0.3mg,0.7mg
烟长:55mm                  过滤嘴长:30mm
外烟类型:混合型            销售形式:代购
包装主色调:白色/蓝色       包装副色调:白色/蓝色
包装形式:条盒硬盒         上架时间:2021-5-25
口味:9.4分        外包装:9.4分       性价比:9.4分        综合:9.4分


外烟

外烟

外烟

外烟