ORIS豪利时平安陈皮爆/中支红平安

2021-08-12 13:52:35 admin
外烟名称:ORIS豪利时平安陈皮爆/中支红平安
烟气一氧化碳量:5mg           单盒支数:20支
焦油量:6mg                   烟气烟碱量:0.5mg
烟长:65mm                    过滤嘴长:35mm
外烟类型:混合型              销售形式:进口
包装主色调:金色              包装副色调:红色
包装形式:条盒硬盒            上架时间:2020-1-12

口味:8.9分        外包装:9.0分           性价比:8.8分             综合:9.0分


百乐外烟


外烟

外烟