Marlboro中免万宝路细支黑冰爆珠

2021-08-15 11:16:52 admin
外烟名称:Marlboro中免万宝路细支黑冰爆珠
烟气一氧化碳量:不详           单盒支数:20支
焦油量:不详                   烟气烟碱量:不详
烟长:65mm                     过滤嘴长:35mm
外烟类型:混合型               销售形式:代购
包装主色调:黑色               包装副色调:蓝色
包装形式:条盒硬盒             上架时间:2018-3-20

口味:8.3分            外包装:8.1分           性价比:8.5分       综合:8.6分

百乐外烟


外烟