peel百乐红酒爆珠

2021-09-27 13:22:50 admin

外烟名称:peel百乐红酒爆珠


烟气一氧化碳量: 9mg         单盒支数:20支  

焦油量:9mg                  烟气烟碱量:0.9mg
烟长:55mm                   过滤嘴长:30mm
外烟类型:混合型             销售形式:进口
包装主色调:红色             包装副色调:白色
包装形式:条盒硬盒           上架时间:2019-5-12

口味:9.4分             外包装:8.9分         性价比:9.2分         综合:9.2分


外烟

外烟