PEEL百乐蔓越莓双爆

2021-08-12 14:09:07 admin
外烟名称:PEEL粗百乐蔓越莓双爆

烟气一氧化碳量:9mg            单盒支数:20支  

焦油量:9mg                    烟气烟碱量:0.7mg

烟长:80mm                    过滤嘴长:20mm
外烟类型:混合型             销售形式:代购
包装主色调:紫色             包装副色调:蓝色
包装形式:条盒硬盒         上架时间:2014-4-17

口味:8.9分              外包装:9.3分            性价比:8.6分         综合:8.9分

外烟

外烟