PEEL百乐莫吉托爆珠

2021-08-11 19:17:55 admin
外烟名称:PEEL百乐莫吉托爆珠
烟气一氧化碳量:9mg            单盒支数:20支
焦油量:9mg                   烟气烟碱量:0.7mg
烟长:80mm                    过滤嘴长:20mm
外烟类型:混合型             销售形式:代购
包装主色调:青色             包装副色调:绿色
包装形式:条盒硬盒          上架时间:2018-11-8
口味:9.0分            外包装:9.1分        性价比:9.0分           综合:9.0分

外烟

外烟