PEEL韩版细百乐黑陈皮蓝薄荷爆绿苹果爆

2021-08-11 19:26:20 admin

外烟名称:PEEL韩版细百乐黑陈皮爆,韩版细百乐蓝薄荷爆,韩版细百乐绿苹果爆

烟气一氧化碳量:5mg          单盒支数:20支

焦油量:6mg                  烟气烟碱量:0.6mg

烟长:90mm                   过滤嘴长:30mm
外烟类型:混合型             销售形式:代购
包装主色调:黑蓝绿          包装副色调:黑蓝绿
包装形式:条盒硬盒           上架时间:2020-7-21

口味:8.5分         外包装:8.6分        性价比:8.7分         综合:8.6

外烟

外烟

外烟