RAISON铁塔猫冰橙爆,冰果爆珠

2021-08-11 20:50:51 admin

韩国

外烟名称:RAISON铁塔猫冰橙爆,冰果爆珠

烟气一氧化碳量:6mg            单盒支数:20支  
焦油量:6mg                    烟气烟碱量:0.6mg
烟长:84mm                     过滤嘴长:24mm
外烟类型:混合型               销售形式:代购
包装主色调:白色               包装副色调:黄色
包装形式:条盒硬盒         上架时间:2019-4-5

口味:9.1分     外包装:8.6分        性价比:8.9分          综合:9.1分


外烟

外烟