RAISON铁塔糖果双爆

2021-08-11 20:54:35 admin

韩国

外烟名称:RAISON铁塔粗支糖果双爆,铁塔细支糖果双爆

烟气一氧化碳量:3mg          单盒支数:20支

焦油量:3mg                  烟气烟碱量:0.3mg
烟长:55mm                   过滤嘴长:30mm
外烟类型:混合型             销售形式:代购
包装主色调:白色/蓝色        包装副色调:白色/蓝色
包装形式:条盒硬盒           上架时间:2020-3-23
口味:9.4分             外包装:9.4分        性价比:9.4分         综合:9.4分


外烟

外烟

外烟

外烟