RAISON象之谜五味随机爆

2021-08-12 14:09:39 admin

韩国 百乐外烟

外烟名称:RAISON象之谜五味随机爆

烟气一氧化碳量:5mg           单盒支数:20支  
焦油量:5mg                   烟气烟碱量:0.4mg
烟长:55mm                    过滤嘴长:30mm
外烟类型:混合型              销售形式:代购
包装主色调:白色              包装副色调:红色
包装形式:条盒硬盒         上架时间:2015-1-4

口味:9.8分         外包装:9.8分          性价比:9.9分           综合:9.8分


外烟

外烟