RAISON铁塔猫红酒爆

2021-08-16 14:46:42 admin

韩国

外烟名称:RAISON铁塔猫红酒爆珠

烟气一氧化碳量:3mg            单盒支数:20支
焦油量:3mg                    烟气烟碱量:0.2mg
烟长:84mm                     过滤嘴长:27mm
外烟类型:混合型               销售形式:代购
包装主色调:白色               包装副色调:黑色
包装形式:条盒硬盒            上架时间:2015-10-10

口味:9.3分       外包装:8.7分        性价比:8.4分       综合:9.3分

外烟

外烟