RAISON铁塔猫酸奶爆

2021-08-12 14:09:39 admin

韩国

外烟名称:RAISON铁塔猫酸奶爆珠

烟气一氧化碳量:3mg            单盒支数:20支  
焦油量:1mg                    烟气烟碱量:0.3mg
烟长:84mm                     过滤嘴长:27mm
外烟类型:混合型               销售形式:代购
包装主色调:蓝色               包装副色调:白色
包装形式:条盒硬盒             上架时间:2015-3-16

口味:9.2分          外包装:8.5分        性价比:8.6分       综合:9.2分


外烟

外烟